Гугология Вики
Advertisement

Микриллион равен: 103 000 003, или единицей с 3000003 нулями. Может называться как милиамилиаиллион, или милли-миллиллион.

История

Джонатан Бауэрс заметил в числах: Дециллион, центиллион, миллиллион сходтства с приставками СИ: деци, центи (санти), милли. Он решил, что дальше числа можно называть по этим самым приставкам.

Смотрите так-же

Main article: -иллион
1–9: миллион · биллион · триллион · квадр · квинт · секст · септ · окт · нон
10–19: дециллион · ундец · дуодец · тредец · кваттуордец · квиндец · сексдец · септендец · октодец · новемдец
20–29: вигинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
30–39: тригинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
40–49: квадрагинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
50–59: квинквагинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
60–69: сексагинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
70–79: септуагинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
80–89: октогинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
90–99: нонагинтиллион (ун- · дуо- · тре- · кваттуор- · квин- · секс- · септен- · окто- · новем-)
100–900: центиллион · примо-вигесмо-цент · дуцент · трецент · дуотригинтатрецент · квадригент · квингент · сесцент · септуагинтисесцент · септингент · октингент · нонгент
1000–1024: миллиллион · думилл · тримилл · квадримилл · квинмилл · секстимилл · септимилл · октимилл · нонимилл · мир · центимилл · микр · нан · пик · фемт · атт · зепт · йокт
1024–1060: вец · мец · доц · трец · тетрец · пентец · гексец · гептец · октец · эннец · икос


Advertisement